Nyheter

Konvertera mera i sociala medier

By 2020-05-21 oktober 22nd, 2020 No Comments

Idag råder det en konstant konkurrens om kundens uppmärksamhet bland alla miljontals aktörer på marknaden. Därför är det viktigt för företag att ständigt vara relevanta genom att attrahera kunder via marknadsföring på olika plattformar. Ett av de mest effektiva och lönsamma sätten att nå kunder är genom digital marknadsföring på sociala medier. En svårighet som många företag upplever när det kommer till sociala medier handlar om hur man ska utnyttja de olika plattformarnas funktioner för att på bästa sätt öka konverteringsgraden.

Ett sätt för företag till att underlätta konverteringen är genom att sätta upp en strategi kring kundens köpresa. Det handlar om att använda sig av rätt sorts innehåll, på rätt plattform, med rätt placering. Allt beror på vem kunden är och var den befinner sig i sin köpresa. Köpresan består av fyra faser: SEETHINKDOCARE.

SEE

Det första steget i kundens köpresa är ”see”. Denna fas berör alla kunder och här är målet att skapa kännedom om företaget. Ett inlägge i denna fas bör antingen vara en bild eller en enkel och kort video, med en tillhörande text. Innehållet ska inte kräva någon ”action”, det vill säga agerande från mottagaren. Fokus bör istället ligga på att uppmärksamma mottagaren om företaget, och företagets tjänster och produkter. Placeringen av inlägget bör ske i flödet på den valda plattformen.

THINK

Det andra steget, ”think”, är det stadiet som uppkommer när kunden har visat ett intresse för produkten eller tjänsten. I denna fas bör företaget fokusera på att  generera en efterfrågan. Inlägget i denna fas kan med fördel vara en bild eller en längre video på max en minut, även här med tillhörande text. Syftet är helt enkelt att i början av texten eller videon skapa ett intresse, och att uppmuntra till interaktion med kunden. Detta kan man göra genom att exempelvis ställa frågor. Placeringen av inlägget kan ske i flödet eller genom stories-funktionen som finns på vissa sociala medier.

DO

Den tredje fasen är den så kallade ”do-fasen”. I denna fas berörs potentiella kunder som har visat mycket intresse för företagets produkter och tjänster. Här är målet  att driva försäljning och att nå de uppsatta affärsmålen. För att lyckas med detta bör innehållet bestå av en tydlig bild på produkten eller tjänsten som säljs, och nyckeln är att det ska vara “lätt att göra rätt”. Kunden ska på så vis endast uppmanas till att göra en sak, att klicka sig vidare för att för att köpa produkten eller tjänsten. Fokus ska helt enkelt vara på produkten/tjänsten, till skillnad från tidigare stadier som snarare har fokuserat på företaget i sig. Det ska i detta inlägg vara enkelt att ta sig från den sociala medieplattformen till företagets egna hemsida för att man inte ska förlora potentiella kunder i processen. Placeringen av inlägget bör vara i flödet, eller genom stories-funktionen.

CARE

Den sista fasen, som många företag tyvärr glömmer bort, är vad som kallas för ”care”. Denna fas är otroligt viktig eftersom att den hjälper företaget att bygga långsiktig lönsamhet genom lojala och återkommande kunder. För att bibehålla befintliga kunder bör innehållet i inläggen vara intresseväckande, och gärna innehålla frågor som gör att kommentarsfunktionen på plattformarna används. Placeringen av denna typ av inlägg bör här ske i flödet, där kommentarsfunktionen finns tillgänglig.

Nyckelpunkterna i dessa fyra stadier handlar om att inspirera och driva försäljning för att därigenom lyckas med konvertering. Genom att använda sig av rätt sorts innehåll och placering på rätt plattform i rätt fas kan företaget underlätta kundens köpresa. Detta kan på sikt leda till att potentiella kunder går från att ha kännedom om företaget och produkten/tjänsten till att bli en återkommande kund och därigenom öka företagets kundkrets.

Behöver ditt företag hjälp med att konvertering genom era sociala plattformar? Vi på HandelsMarketing är experter på allt som rör sociala medier! Tveka inte att höra av dig till oss!