Nyheter

Så undviker du Greenwashing i din marknadsföring

By 2022-06-17 No Comments

Idag är miljömässig hållbarhet något som berör alla, däribland även företag och dess kunder. Utöver den press och ansvar som finns på företagen att vara hållbara, finns det även en press i att kommunikation av företagets hållbarhetsarbete framförs på ett sätt som är ärligt och genuint. Uppnås inte detta, finns risken att anklagas för Greenwashing – vilket är något man vill undvika. 

Greenwashing innebär kortfattat att företag genom sin kommunikation presenterar information om sitt miljö- eller hållbarhetsarbete som är missledande. Det kan handla om företagets insatser för miljön eller en produkts eller en tjänsts miljömässiga fördelar. Med tanke på att kunderna efterfrågar alltmer hållbara produkter och tjänster, är det dock inte konstigt att företagen vill kommunicera sina insatser för miljön. Men det finns en del att tänka på för att dessa insatser ska bli lyckade. Nedan presenteras några av de viktigaste punkterna för att undvika greenwashing: 

Se till att ha koll på lagen

Först och främst är det viktigt att nämna att greenwashing inte är tillåtet i reklamsammanhang. Men hur vet man vad som anses vara greenwashing? Ordet miljövänligt får exempelvis bara användas om det är säkerställt att produkten har en neutral miljöpåverkan alternativt förbättrar miljön, utifrån hela produktens livscykel. Att genomföra en livscykelanalys (LCA) är därför ett god investering. Att skriva att något är grönt eller miljövänligt, liksom använda ett överflöd av grön färg och naturbilder, kan därför anses bryta mot lagen.

Var ärlig och transparent 

Det är viktigt att vara öppen med sitt miljö- och hållbarhetsarbete, både angående lyckade insatser och områden som kräver fortsatt förbättring. På lång sikt tjänar man på att vara ärlig om situationen just nu. Detta gäller i relationen med kunder liksom företagets intressenter. 

Kommunicera tydligt och faktabaserat

De insatser som tillämpas för miljön eller hållbarhet generellt, bör vara väl underbyggda med fakta och enkla att förstå. Undvik komplicerade termer eller att bara kommunicera om positiva insatser. Ibland kan det nästan vara viktigare att lyfta fram företagets eventuella aktiviteter som skadar miljön och vad man aktivt gör åt detta. När man väl kommunicerar bör man alltså försöka lyfta fram konkreta miljömässiga effekter, stärkta av fakta. Ett sätt att göra detta är genom att använda trovärdiga miljömärkningar och tredjeparts miljöcertifieringar. 

Kort sagt räcker det inte med att kommunicera om hållbarhet – det är än viktigare att aktivt och genuint ta sitt etiska ansvar i dessa frågor. Även om det kan krävas ett jättearbete, handlar grön marknadsföring om att aktivt arbeta med hållbarhet på alla nivåer i företaget och att på ett ärligt sätt kunna kommunicera sin utveckling mot en mer hållbar framtid. 

Vill ni ha hjälp med någon aspekt av er marknadsföring? Då är ni välkomna att kontakta oss på HandelsMarketing!

Skriven av Julia Stenmark.