Kundreferenser

HandelsMarketing har sedan 2011 fått förmånen att utföra över 200 projekt och leverera värdefulla resultat till företag. Sedan start har vi arbetat med allt från börsnoterade bolag och stora koncerner till start-ups och egenföretagare, inom vitt skilda branscher.

Nedan finner ni ett axplock av alla de kunder och projekt vi har genomfört under åren.

Såhär säger ett urval av våra nöjda kunder om oss

Vi hade kämpat ett bra tag med arbetet kring våra sociala medier och visste inte hur vi skulle komma vidare. Efter ett par möten med HandelsMarketing var vi övertygade om att de hade rätt kompetens för jobbet. Projektet mynnade ut i en skräddarsydd social mediastrategi, värd varenda krona

Marcus Oddestrand, VDHotel Royal

HandelsMarketing har gett oss insikter om var problematiken kan uppstå, och också självförtroende för att lansera märkningen. Vi är väldigt nöjda med arbetet och ser fram emot att gå vidare

Pernilla Olow Gard, Brand Managerda Matteo

Då vi hade en väldigt hög arbetstopp anlitade vi HandelsMarketing. Konsulterna satte verkligen pricket över i:et och levererade projektvärde över våra förväntningar. Vi vänder oss mer än gärna till dem igen!

Daniel Sjöstrand, PlannerForsman & Bodenfors

Samarbetet var smidigt och HandelsMarketing anammade snabbt vårt varumärkes tonalitet. Vi förde bra dialoger och de lyssnade och tog till sig vår feedback, vilket gjorde att vi snabbt kunde landa ut i ett lyckat resultat.

Orkla

För vårt företag så har HandelsMarketing varit en stor tillgång genom sina träffsäkra och proffsiga inlägg på de sociala medierna. Våra inlägg har tagit sig till nya höjder efter att vi tog hjälp av HandelsMarketing och jag rekommenderar dem varmt.

Lagerblad Foods

Vi var väldigt nöjda med de innehåll och hur de presenterades i våra kanaler. Vi uppskattar även det professionella bemötandet och återkopplingen i samarbetet.

IT-Högskolan Sverige

Inför lansering av hållbarhetsmärkning, da Matteo

da Matteo är ett av Sveriges ledande kafferosterier och kaféer. De tog fram sin egna hållbarhetsmärkning vid namn Truly Special för att lösa ett kommunikativt problem där märkningar som exempelvis Fairtrade inte sa tillräckligt mycket om de erbjudna produkterna.

För att skapa en större förståelse över hur Truly Special borde implementeras på marknaden genomförde HandelsMarketing en djupgående studie med bland annat intervjuer och fokusgrupper. Därefter utvecklades en analys kring vilka affärsmodeller som skulle kunna tillämpas för att upprätthålla värdet hos hållbarhetsmärkningar.

HandelsMarketing identifierade risker och möjligheter inför lanseringen av märkningen och gav da Matteo en större kunskap kring hur märkningen behövde utformas och kommuniceras för att uppfylla syftet. Med ett kritiskt öga identifierades potentiella fallgropar i utvecklingen av den egna märkningen, och da Matteo var mer förberedda inför lanseringen av märkningen.

Strategi för sociala medier, Hotel Royal

Hotel Royal, som är ett familjeägt hotell med historiska anor från 1852 beläget i hjärtat av Göteborg stod inför samma utmaningar som övriga aktörer inom hotellbranschen “att ta tillbaka bokningarna” från bokningssajter. De upplevde problem med bygga lojalitet och att få gästerna att boka via hotellets egna bokningssystem.

Vidare upplevde Hotel Royal att de hade en bra förståelse för vad som utmärkte verksamheten och vad som skiljde dem från exempelvis de närliggande större hotellkedjorna, men att de efterfrågade hjälp i hur det skulle formuleras på ett attraktivt sätt i sociala medier. Hotel Royal hade vid ett flertal tillfällen försökt utveckla företagets närvaro på sociala medier men upplevde svårigheter med att fylla sidan med relevant och intressant innehåll som fortfarande var högkvalitativt.

Utifrån Hotel Royals gedigna historia och fokus på personlig service utformade HandelsMarketing en strategi för företagets sociala medier. Strategin innehöll riktlinjer för hur Hotel Royal borde kommunicera med både potentiella och befintliga gäster samt hur inläggen skulle utformas för att vara i linje med företagets övergripande affärs- och kommunikationsmål. Strategin presenterades i form av rapport och en kompletterande muntlig presentation. Efter presentationen fick HandelsMarketing förtroende att implementera strategin som resulterade i mer kontinuerliga uppdateringar och ett högre engagemang.

Hotel Royal i Göteborg, en av HandelsMarketings nöjda kunder.
Wallenstam, en av HandelsMarketings nöjda kunder.

Hyresrätten som premiumprodukt, Wallenstam

Wallenstam är ett svenskt fastighetsbolag med huvudkontor i Göteborg. Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar privata och kommersiella fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Wallenstams hade som ambition att belysa hyresrätten som en premiumprodukt, vilket hade sitt avstamp i den generella uppfattningen om att en hyresrätt inte är lika attraktiv på bostadsmarknaden som vad en bostads och äganderätt är.

Wallenstam arbetade strategiskt och kontinuerligt med sin kommunikation på både hemsida och sociala medier men önskade ett externt perspektiv gällande hur deras varumärke upplevdes i helhet i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter med att profilera hyresrätten som en premiumprodukt.

HandelsMarketing genomförde utförliga analyser av Wallenstams kommunikation på sociala medier och hemsida i syftet att identifiera förbättringsmöjligheter i kommunikationen om hyresrätten som en premiumprodukt. Värdefulla insikter och konkreta tips inom bland annat budskap och struktur förmedlades till Wallenstam i en rapport som presenterades för Wallenstams ledning.

Löpande samarbete, Lagerblads Foods

Lagerblads Foods grundades 1998 och tillverkar genuin husmanskost till storkök, restauranger och catering. Merparten av Lagerblad Foods försäljning är business-to-business där de betjänar hotell- och restaurangkedjor, managementbolag och catering med produkter under Lagerblad Foods brand. En hel del produkter levereras också till de större handelskedjorna i Finland och flera av de stora livsmedelsbolagen i Norden.

Lagerblad Foods saknade både kunskap och tid att etablera en närvaro på sociala medier och efterfrågade därmed extern hjälp för att starta igång och bedriva Facebook, Instagram och LinkedIn i syfte att öka varumärkeskännedomen och nå potentiella kunder.

HandelsMarketing föreslog ett löpande samarbete för hanteringen av den externa kommunikation. Samarbetet inleddes med ett strategiarbete där bland annat en kommunikationsstrategi innehållandes en målgruppsanalys, konkurrentanalys och en innehållsstrategi utformades. Värdefulla insikter skapades i strategiarbetet gällande Lagerblads Foods varumärke, syfte och struktur som vidare utgjorde grunden för den löpande kommunikationen. HandelsMarketing skapande och publicerade därefter inlägg på Lagerblad Foods sociala medier under en fyra månaders period med målsättningen att öka varumärkeskännedomen och nå potentiella kunder. Med ett stort fokus på innehåll och tonalitet ökade Lagerblad Foods i räckvidd, likes och antal följare på respektive kanal. Lagerblad Foods valde att fortsätta samarbetet och är idag en av våra löpande kunder.

 

Lagerblad Foods en av HandelsMarketings nöjda kunder.

Behöver ditt företag hjälp med er digitala kommunikation? Vi på HandelsMarketing är alltid på jakt efter uppdragsgivare att skapa värdefulla samarbeten med. Tveka inte att höra av dig genom att ringa 072 733 43 00 eller mejla vd@handelsmarketing.se