Vår arbetsprocess

Nedan finner du vilka steg som kan ingå i ett typiskt projekt

På HandelsMarketing arbetar vi både analytiskt och kreativt för att förse våra kunder med de bästa kommunikationslösningarna, anpassade helt efter deras behov. Vill du veta hur vår arbetsprocess ser ut?

Kontakta ossKontakta oss

Fas 1: Analys

Inom analys bistår HandelsMarketing med insikter och förståelse för potential, möjligheter och externa faktorer som kan ligga till grund för framtida beslut inom kommunikation och marknadsföring. Vi hjälper företag att förstå sitt nuläge och att definiera sina målsättningar.

Fas 2: Strategi

Inom strategi hjälper HandelsMarketing företag och organisationer att skapa en strategi och kommunikationsplan. HandelsMarketing bidrar med ett externt perspektiv och insikter om hur kommunikationen organisationen bör utformas och implementeras.

Fas 3: Aktivering

Inom aktivering hjälper HandelsMarketing företag och organisationer att skapa en digital närvaro. Genom att etablera ett strategiskt ramverk och implementera kreativt innehåll skapas och utvecklas värdefulla relationer.

Fas 4: Utvärdering

Inom utvärdering hjälper HandelsMarketing till att analysera och utvärdera resultatet av fas tre. Stor vikt läggs på att löpande analysera kommunikationens effektivitet sett till relevanta KPIer för att vidare utforma värdefulla rekommendationer.