Nyheter

Varför använda sig av storytelling?

By 2021-11-26 No Comments

Inom marknadsföring finns det flera spännande verktyg för att skapa en effektiv och autentisk varumärkeskommunikation, där ett specifikt medel är vad vi kallar för storytelling. Detta är något som vi på HandelsMarketing älskar att arbeta med, och just därför kommer denna artikel kretsa kring vad storytelling innebär och varför vi borde arbeta mer med just storytelling. 

Varför använda storytelling? 

Storytelling kan kort och gott beskrivas som en berättelse skräddarsydd för marknadsföringssyften. För visst är det roligare att läsa en berättelse än ett vanligt informationsblad? Genom att kommunicera med en personlig berättelse om sitt varumärke skapas en starkare relation som bygger på gemenskap, samhörighet och igenkänning. När vi associerar oss till ett specifikt företag kommer vi också med större sannolikhet återkomma till just detta företaget och inte konkurrenten på andra sidan gatan, för vi har ju trots allt en relation nu! Att kommunicera autentiskt har även det alltid varit en nyckel till framgångsrik kommunikation, där storytelling fungerar som en byggnadssten i arbetet med autenticiteten. Det finns flera exempel på storytelling i reklamen där ett klassiskt exempel är ICA reklamen, där vi får följa olika karaktärer i deras liv, och visst har vi känt igen oss mer än en gång i både karaktärerna och situationerna? 

Hur skapas en lyckad storytelling? 

För att skapa en lyckad storytelling där våra kunder kan relatera till oss måste vi också skapa igenkännbara karaktärer som sätts i fokus i relaterbara situationer. Genom att skapa denna berättelse sätts flera tankeprocesser igång och skapar ett starkare intresse, än listan med argument som vem som helst hade kunnat ta fram. Människan är trots allt inte rationell utan reagerar och agerar snarare med känslor. Därför vill vi mer än gärna skapa ett emotionellt band mellan produkten, varumärket och kunden, för känslorna kommer vara det som påverkar beslutet. Något att tänka på är bland annat, är du en Apple eller Microsoft-person? Ett klassiskt exempel på två konkurrenter vars kundgrupper starkt associerar sig med det ena eller det andra, så till vilka associerar du dig med? Och varför? Kanske för att du relaterar starkare till det ena märket än det andra? 

Att använda storytelling skall vara enkelt!

Så hur ska vi tänka då när vi skapar vår storytelling? Det är egentligen ganska enkelt när vi väl har kommit fram till vad det är vi vill nå ut med. Här blir tonalitet mycket viktigt och positioneringen på marknaden. Frågor att ta med sig är till exempel, Hur vill vi uppfattas? Hur uppfattar vår målgrupp sig själva? Vilka komponenter är viktiga för vår målgrupp? Alla dessa frågor är en bra början till en god storytelling teknik. Återigen blir det mer spännande än listan med alla positiva fördelar med att vara en del av vårt varumärke. Ni får en relation där kunden vill komma tillbaka. 

Med det sagt är storytelling helt enkelt ett fantastiskt redskap att använda för att förmedla ett budskap med starka känslor, och det behöver inte alltid vara mycket svårare än att göra “om oss” på hemsidan. Det handlar inte alltid bara om att vara den som syns och hörs, men handlar också om att skapa djupare relationer till våra kunder. 

Så till dig som är sugen på att börja använda storytelling i din marknadsföring är du alltid varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med allt du kan tänkas behöva!

Skriven av Amanda Granfeldt